Sierpień 2017

Wiersz napisany przez mnie trzy lata temu, 25 sierpnia 2014.

"Manhattan"
Anna Seroczynska-Kopacz